Obaly skleněné

Obaly skleněné

 

Lékovky, potravinové sklenice, alko a nealko lahve

 • jsou vyrobeny z čirého, hnědého a zeleného sodno-vápennato-hořečnato-křemičitého skla HGB3
 • objem 0,1l do 1,1l
 • standartní barevné provedení je čirá, hnědá, zelená, oliva
 • tyto obaly jsou určeny pro potravinářský, farmaceutický, chemický průmysl a  laboratoře

 

Vyhovují:

 • požadavku na obsah olova a kadmia ve výluhu z funkčních povrchů výrobků uvedeném ve Vyhlášce MZ ČR č. 38/2001 Sb.; GOST 30407-96
 • zařazením do třídy odolnosti HGB 3 – ČSN ISO 719: 1992
 • požadavkům H 2.3.3.972-00 na migraci
  • boru, arsenu, hliníku do výluhu z funkčních povrchů pro sklo čiré
  • boru, mědi, hliníku, chrómu do výluhu z funkčních povrchů pro sklo zelené
  • boru, manganu, hliníku do výluhu z funkčních povrchů pro sklo hnědé
 • požadavkům Českého lékopisu 2009, kap. 3.2.1
  • na odolnost skleněné drti proti vodě při 121°C – Třída II a III
  • na odolnost vnitřního povrchu proti vodě při 121°C – Třída III hodnotě světelné propustnosti barevných skleněných obalů
 • požadavkům Evropského lékopisu 6, kap. 3.2.1
  • na odolnost skleněné drti proti vodě při 121°C – Třída II a III
  • na odolnost vnitřního povrchu proti vodě při 121°C – Třída III hodnotě světelné propustnosti barevných skleněných obalů
 • požadavku na maximální hodnoty trvalého vnitřního napětí uvedeném v ČSN 70 3100: 1987 čl. 17; GOST 30407-96 čl. 5.1.10

 

Splňují

 • požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004; článek 3
 • požadavky Zákona č. 258/2000 Sb., §26 odst. 1 písm. a), b)
 • požadavky Vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., §3 odst. 1, 3
 • požadavky Směrnice Rady 84/500/EHS, článek 2, odst. 4
 • požadavky Zákona č. 102/2001 Sb. §3

U skleněných obalů jsem Vám schopni nabídnout řešení - od zpracování návrhu nového obalu, přes 3D model, výrobu forem až po konečnou výrobu nového obalu.