Vztah k zákazníkovi

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky materiálů.
 • Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.

 

Vztah ke společnosti a přístupu zakládající se na faktech

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základě sběru a analýzy údajů.

 

Vztah k zaměstnancům

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managmentu jakosti.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Pracovníci jsou a zůstavají díky komplexnímu zpracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnostni naší společnosti.

 

Vztah k dodavatelům

 • Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

 

Systémový a procesní přístup

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.
 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

 

Neustálé zlepšování

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti.
 • Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.